טקסט כללי על הבלוג

מזה שנים שאני עוסק בהתבוננות על ארגונים, גדולים וקטנים, ממלכתיים ופרטיים, עסקיים ומלכ"רים. לעתים כמנהל, אך בדרך כלל כיועץ שבא לסייע ביצירת שינוי, או לסייע בהנעה לפעולה בהתאם למתפתח בסביבה.

במשך שמונה שנים (2012-2019) לימדתי "יזמות" בפקולטה ללהנדסה תעשייתית וניהול בטכניון והדבר הוסיף עוד זוויות התבוננות.

תחומי ההתמחות העיקריים שלי הם תכנון אסטרטגי, סימולציה דינמית (משחק סימולציה) ותכנון בעזרת תרחישים.

הבלוג הזה הוא ניסיון לשתף חלק מהתובנות שנוצרו במסגרת עבודתי ובמהלך חיינו במקום הסוער הזה.

More than 25 years of management and strategic consulting services such as facilitating strategic planning processes, directing dynamic simulations and scenario plannings provided me with many insights about decisions making and organizations.

For 8 years (2012 - 2019) I taught "Entrepreneurship" in the Technion (leading technology studies academy in Israel) and it provided more insights.

This blog is an attempt to share with you some of those insights. The relatively new posts include a version in English that follows the Hebrew version.

יום רביעי, 26 ביוני 2019

תובנות מ-8 שנים של הוראת יזמות בטכניון Insights from 8 years teaching Entrepreneurship at the Technion

The English version follows the hebrew one

בימים אלו אני מסיים את הפעם השמינית והאחרונה של הוראת הקורס ״יזמות וקנין רוחני״ (בפועל ״מבוא לתהליך היזמי״), כמרצה מן החוץ בפקולטה לתעשיה וניהול בטכניון. כסיכום, אני מבקש להביא את התובנות שרכשתי בתקופה זו לגבי ״הוראת היזמות״.
לפני כתשע שנים זכיתי לקבל פניה מפרופ׳ עוזי דהאן לבחון את הייעוד והתפקוד של מרכז היזמות. אז הציע לי עוזי ללמד את השעור בסמסטר אביב, על פי הסילבוס הקיים, שלפיו הסטודנטים פועלים בצוותים להכנת מצגת למשקיעים של רעיון חדש. נעניתי לאתגר וכאמור עשיתי זאת במשך 8 שנים.
בכל השנים הללו היו הסטודנטים בעלי וותק בלימודים בתואר ראשון, או תלמידי תוארים מתקדמים, מפקולטות שונות בטכניון. כמעט כולם נרשמו לקורס מתוך רצון "להבין מה זה יזמות" ו/או התאמה למערכת. רק בודדים נרשמו לקורס בכוונה לרכוש ידע שיאפשר להם להקים סטארטאפ בעקבות רעיון קונקרטי.  


וכך, הסטודנטים הללו נדרשו, ללא כל הכנה מוקדמת, ועם ידע מועט, לבנות צוותים, למצוא רעיונות, לתקף אותם, להתאים מודל עסקי, לבנות תכנית עבודה ולהעריך תקציב נדרש. היה עליהם לעשות כל זאת בפרק זמן של סמסטר אחד, שאיננו מספיק על מנת להגיע לתוצאות שיש להן פוטנציאל עסקי סביר.
במהלך השנים מצאתי כמה מאפיינים משותפים למרבית הסטודנטים שלמדו אצלי. למאפיינים אלו רלבנטיות גבוהה מאד ליכולת לפעול בסביבה יזמית, באופן עצמאי או במסגרת ארגון כאחד:
1.     הכרה מינימלית של הסביבה העסקית על מאפייניה הדינמיים השונים.
2.     חוסר נסיון בחשיבה ובפעולה בסביבה המתאפיינת בתנאי אי וודאות רב מימדיים.
3.     ציפיה לעבודה במסגרת "חברה גדולה"
4.     חוסר נסיון בדיבור בפומבי וסטוריטלינג, ההכרחיים לפעולה בסביבה היזמית.
צרוף מאפיינים אלו למניעי ההשתתפות בקורס, חייב אותי להגדיר מחדש את ההישג הנדרש מעצמי. היעד של ״כמה שיותר יזמים וסטארטאפים״, לא התאים לאוכלוסיית הסטודנטים שבפועל. ולכן, מבלי לשנות את מבנה הקורס ואת המטלות, העברתי את הדגש להכנת הסטודנטים לפעולה בסביבה של יזמות וחדשנות בכלל, ולא כיזמים שמקימים סטארטאפ בהכרח. בעיקר התרכזתי בשלושת הנושאים הבאים:
1.     הכרת אורח החשיבה, המתודות המובילות (Lean Startup, Business Model Canvas  וכד׳), ושיטות העבודה של הסביבה היזמית.
2.     איסוף המידע הנדרש, מעבר למידע ברשת, על מנת לבחון את התקפות והיישום של רעיון ועיבודו (כמצוות סטיב בלנק “Get out of the building”).
3.     דיבור בפומבי.
עפ"י המשוב שאני מקבל מסטודנטים בוגרי הקורס, הוא סייע להם להסתגל מהר יותר לעבודה בסביבה העסקית הנוכחית, אם כמעורבים בפעולות חדשנות בחברות גדולות, ואם כמועסקים בסטארטאפים. מתכונת הקורס, ודגשי הלימוד שלעיל, ענו על אתגר ההסתגלות. 
אני מניח שהסטודנטים בקורס שלי, לאורך השנים, מהווים חתך מייצג של מרבית הסטודנטים בטכניון. אלו הסטודנטים ש"אש היזמות" לא בוערת בעצמותיהם, ושטרם רכשו כישורים מספיקים לפעולה בתנאים שדורשת הסביבה העסקית. ולכן, אני מבקש להביא את המלצתי לקברניטי הטכניון באשר ל״הוראת היזמות״ במוסד:
‏א.     לבנות קורס חובה, במתכונת של עבודה בצוותים על מסחור רעיון. הקורס יתמקד בבחינת הפוטנציאל העסקי של הרעיון, תכנית הפיתוח והשיווק והצגתם בפומבי.
‏ב.     להגדיר את מטרת ההוראה, כלימוד כישורי חיים, הנדרשים להתאמת בוגרי הטכניון לסביבות העבודה הצפויות להם בעידן העסקי הנוכחי.
‏ג.      סטודנטים "יזמים", שמבקשים למסחר רעיון קונקרטי, יקבלו את הליווי הנדרש, מחוץ לכיתה, במסגרות ייעודיות, שתכליתן ליצור מיזמים, כמו מרכז היזמות, ביזטק וכד׳.
לסיום, אני מבקש להודות שוב על הזכות הגדולה שניתנה לי ללמד במוסד במשך 8 השנים האחרונות ואני מקווה שהתובנות וההמלצות שלעיל יהיו לכם לעזר.

(מתבסס על מכתב שנשלח לנשיאות הטכניון)

These days I complete the eighth and last time of teaching the course "Entrepreneurship and Intellectual Property" (actually "Introduction to the Entrepreneurial Process"), as an external lecturer in the Faculty of Industry and Management at the Technion. As a summary of this period, I would like to present the insights I acquired during this period regarding "Teaching Entrepreneurship."
About nine years ago, I was honored to receive a call from Prof. Uzi Dehan to examine the mission and function of the Entrepreneurship Center (BEIC) at the Technion. Then Uzi invited me to teach a the above mentioned course in the spring semester, according to an existing syllabus. In this course the students are working in teams to prepare a presentation for investors of a new commercialized idea. I accepted the challenge and as said, I did it for 8 years.
During all these years, the students were either senior in undergraduate studies or advanced degree graduates from various faculties at the Technion. Almost all of them signed up for the course out of a desire to "understand what entrepreneurship is" and/or since it adapted to their schedule of studies. Only few students signed up for the course with the intention of acquiring knowledge that would enable them to set up a start-up following a concrete idea.
Thus, these students were required, without any prior preparation, and with little knowledge, to combine working teams, find ideas, validate them, adapt a business model, build a work plan and evaluate a required budget. They had to do all this within a period of one semester, which is not enough to achieve results that had reasonable business potential.
Over the years, I found some characteristics common to most of the students who studied with me. These characteristics are very relevant to the ability to operate in an entrepreneurial environment, either independently or within an organization:
1. Minimal recognition of the business environment and its various dynamic characteristics.
2. Lack of experience in thinking and acting in an environment characterized by multi-dimensional uncertainty.
3. Expectation to work, after studies, as part of a "big company"
4. Lack of experience in speaking in public and storytelling, which is necessary for action in the environment where innovation matters.
Adding these characteristics to the motives of participating in the course, required me to redefine the achievement that I expected of myself. The goal of "as many entrepreneurs and as many start-ups" did not fit the actual student population. Therefore, without changing the structure of the course and the assignments, I shifted the emphasis to preparing the students for action in an environment of entrepreneurship and innovation in general, and not as entrepreneurs who set up a start-up necessarily. I concentrated mainly on the following three topics:
1. Understanding the way of thinking, the leading methods (Lean Startup, Business Model Canvas, etc.) of the entrepreneurial environment.
2. Practicing the gathering of the required information, beyond the information on the web, in order to examine the validity and implementation of an idea and its processing (as Steve Blanc's order "Get out of the building").
3. Speaking in public.

Based on the feedback I receive from graduate students, the course helped them adapt more quickly to work in the current business environment, whether involved in innovation activities in large companies, or as employees in start-ups. The format of the course, and the above-mentioned emphasized topics, met the challenge of such and adaptation.

I assume that the students in my course, over the years, constitute a representative cross-section of most students at the Technion. These are the students whose "fire of entrepreneurship" is not burning within them, and who have not yet acquired enough skills to act under the conditions required by the business environment. Therefore, I would like to present my recommendation to the Technion's leaders regarding the institution's "Teaching Entrepreneurship":
A. To build a mandatory course, in the form of working in teams on the commercialization of an idea. The course will focus on examining the business potential of the idea, the development and marketing plans, and presenting them in public.
B. To define the purpose of teaching, as a means of teaching life skills, that are required to match Technion graduates to the expected work environments in the current business age.
C. Students who are "entrepreneurs" and who wish to commercialize a concrete idea will receive the necessary accompaniment, outside the classroom, in designated frameworks, whose purpose is to create enterprises, such as the Entrepreneurship Center, Bizetek, etc.
Finally, I would like to thank again the great privilege that I have been given to teach in the institution for the past 8 years and I hope that the above insights and recommendations will support you.
(Based on a letter sent to The Technion's presidency)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה